Sổ kết quả

Thống kê tần suất bộ số Xổ số truyền thống trong 500 ngày trước

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
94 132 ngày 152 lần 1.15 lần/ngày
48 136 ngày 151 lần 1.11 lần/ngày
68 129 ngày 151 lần 1.17 lần/ngày
93 128 ngày 150 lần 1.17 lần/ngày
12 128 ngày 150 lần 1.17 lần/ngày
88 133 ngày 149 lần 1.12 lần/ngày
78 131 ngày 148 lần 1.12 lần/ngày
92 126 ngày 147 lần 1.16 lần/ngày
84 131 ngày 145 lần 1.1 lần/ngày
42 124 ngày 143 lần 1.15 lần/ngày
21 121 ngày 143 lần 1.18 lần/ngày
64 123 ngày 141 lần 1.14 lần/ngày
38 123 ngày 141 lần 1.14 lần/ngày
61 116 ngày 140 lần 1.2 lần/ngày
49 114 ngày 140 lần 1.22 lần/ngày
05 122 ngày 140 lần 1.14 lần/ngày
11 122 ngày 140 lần 1.14 lần/ngày
76 130 ngày 139 lần 1.06 lần/ngày
23 123 ngày 139 lần 1.13 lần/ngày
02 126 ngày 139 lần 1.1 lần/ngày
30 117 ngày 138 lần 1.17 lần/ngày
59 123 ngày 138 lần 1.12 lần/ngày
71 118 ngày 138 lần 1.16 lần/ngày
81 125 ngày 137 lần 1.09 lần/ngày
40 114 ngày 137 lần 1.2 lần/ngày
87 121 ngày 136 lần 1.12 lần/ngày
79 115 ngày 136 lần 1.18 lần/ngày
63 119 ngày 135 lần 1.13 lần/ngày
95 121 ngày 134 lần 1.1 lần/ngày
19 117 ngày 134 lần 1.14 lần/ngày
91 115 ngày 133 lần 1.15 lần/ngày
97 117 ngày 133 lần 1.13 lần/ngày
35 123 ngày 133 lần 1.08 lần/ngày
03 114 ngày 133 lần 1.16 lần/ngày
58 117 ngày 131 lần 1.11 lần/ngày
83 119 ngày 131 lần 1.1 lần/ngày
80 115 ngày 131 lần 1.13 lần/ngày
04 121 ngày 131 lần 1.08 lần/ngày
98 111 ngày 131 lần 1.18 lần/ngày
22 112 ngày 131 lần 1.16 lần/ngày
41 117 ngày 131 lần 1.11 lần/ngày
57 115 ngày 130 lần 1.13 lần/ngày
08 116 ngày 130 lần 1.12 lần/ngày
01 111 ngày 129 lần 1.16 lần/ngày
00 473 ngày 129 lần 0.27 lần/ngày
43 111 ngày 129 lần 1.16 lần/ngày
36 112 ngày 129 lần 1.15 lần/ngày
06 116 ngày 129 lần 1.11 lần/ngày
47 102 ngày 128 lần 1.25 lần/ngày
07 110 ngày 128 lần 1.16 lần/ngày
25 114 ngày 128 lần 1.12 lần/ngày
90 111 ngày 128 lần 1.15 lần/ngày
37 112 ngày 128 lần 1.14 lần/ngày
74 113 ngày 128 lần 1.13 lần/ngày
54 117 ngày 128 lần 1.09 lần/ngày
70 115 ngày 127 lần 1.1 lần/ngày
33 110 ngày 126 lần 1.14 lần/ngày
51 113 ngày 126 lần 1.11 lần/ngày
89 111 ngày 125 lần 1.12 lần/ngày
28 111 ngày 125 lần 1.12 lần/ngày
24 113 ngày 125 lần 1.1 lần/ngày
13 108 ngày 124 lần 1.14 lần/ngày
39 109 ngày 124 lần 1.13 lần/ngày
53 109 ngày 124 lần 1.13 lần/ngày
09 112 ngày 124 lần 1.1 lần/ngày
96 105 ngày 124 lần 1.18 lần/ngày
26 105 ngày 123 lần 1.17 lần/ngày
14 107 ngày 123 lần 1.14 lần/ngày
82 105 ngày 123 lần 1.17 lần/ngày
56 111 ngày 123 lần 1.1 lần/ngày
77 106 ngày 123 lần 1.16 lần/ngày
75 107 ngày 123 lần 1.14 lần/ngày
34 108 ngày 122 lần 1.12 lần/ngày
86 109 ngày 122 lần 1.11 lần/ngày
20 109 ngày 122 lần 1.11 lần/ngày
10 109 ngày 121 lần 1.11 lần/ngày
16 101 ngày 121 lần 1.19 lần/ngày
18 99 ngày 120 lần 1.21 lần/ngày
85 112 ngày 120 lần 1.07 lần/ngày
44 105 ngày 120 lần 1.14 lần/ngày
72 104 ngày 119 lần 1.14 lần/ngày
62 108 ngày 119 lần 1.1 lần/ngày
99 106 ngày 119 lần 1.12 lần/ngày
29 106 ngày 118 lần 1.11 lần/ngày
17 107 ngày 118 lần 1.1 lần/ngày
73 99 ngày 117 lần 1.18 lần/ngày
55 102 ngày 117 lần 1.14 lần/ngày
45 100 ngày 114 lần 1.13 lần/ngày
52 96 ngày 114 lần 1.18 lần/ngày
69 99 ngày 114 lần 1.15 lần/ngày
67 101 ngày 113 lần 1.11 lần/ngày
60 100 ngày 111 lần 1.11 lần/ngày
15 93 ngày 110 lần 1.18 lần/ngày
31 102 ngày 109 lần 1.06 lần/ngày
50 95 ngày 108 lần 1.13 lần/ngày
32 96 ngày 108 lần 1.12 lần/ngày
27 94 ngày 108 lần 1.14 lần/ngày
46 100 ngày 108 lần 1.08 lần/ngày
65 95 ngày 106 lần 1.11 lần/ngày
66 86 ngày 94 lần 1.09 lần/ngày
Clickgem
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây