Sổ kết quả

Thống kê tần suất bộ số Xổ số truyền thống trong 500 ngày trước

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
93 132 ngày 155 lần 1.17 lần/ngày
78 135 ngày 152 lần 1.12 lần/ngày
68 128 ngày 149 lần 1.16 lần/ngày
84 133 ngày 146 lần 1.09 lần/ngày
12 126 ngày 144 lần 1.14 lần/ngày
94 126 ngày 144 lần 1.14 lần/ngày
02 127 ngày 143 lần 1.12 lần/ngày
92 119 ngày 142 lần 1.19 lần/ngày
19 123 ngày 142 lần 1.15 lần/ngày
59 125 ngày 142 lần 1.13 lần/ngày
88 126 ngày 142 lần 1.12 lần/ngày
05 125 ngày 140 lần 1.12 lần/ngày
58 124 ngày 140 lần 1.12 lần/ngày
48 131 ngày 140 lần 1.06 lần/ngày
61 117 ngày 139 lần 1.18 lần/ngày
64 120 ngày 139 lần 1.15 lần/ngày
07 119 ngày 139 lần 1.16 lần/ngày
23 125 ngày 138 lần 1.1 lần/ngày
42 118 ngày 138 lần 1.16 lần/ngày
95 125 ngày 138 lần 1.1 lần/ngày
49 113 ngày 137 lần 1.21 lần/ngày
00 473 ngày 137 lần 0.28 lần/ngày
40 115 ngày 136 lần 1.18 lần/ngày
76 129 ngày 136 lần 1.05 lần/ngày
21 118 ngày 136 lần 1.15 lần/ngày
11 118 ngày 135 lần 1.14 lần/ngày
30 111 ngày 135 lần 1.21 lần/ngày
54 121 ngày 135 lần 1.11 lần/ngày
87 121 ngày 135 lần 1.11 lần/ngày
38 119 ngày 135 lần 1.13 lần/ngày
57 116 ngày 134 lần 1.15 lần/ngày
33 114 ngày 134 lần 1.17 lần/ngày
81 123 ngày 134 lần 1.08 lần/ngày
83 118 ngày 133 lần 1.12 lần/ngày
79 114 ngày 133 lần 1.16 lần/ngày
98 110 ngày 133 lần 1.2 lần/ngày
75 115 ngày 133 lần 1.15 lần/ngày
97 118 ngày 133 lần 1.12 lần/ngày
03 113 ngày 132 lần 1.16 lần/ngày
39 117 ngày 132 lần 1.12 lần/ngày
41 117 ngày 131 lần 1.11 lần/ngày
20 112 ngày 131 lần 1.16 lần/ngày
51 117 ngày 131 lần 1.11 lần/ngày
36 114 ngày 131 lần 1.14 lần/ngày
82 111 ngày 130 lần 1.17 lần/ngày
01 111 ngày 129 lần 1.16 lần/ngày
28 111 ngày 129 lần 1.16 lần/ngày
35 120 ngày 129 lần 1.07 lần/ngày
37 112 ngày 129 lần 1.15 lần/ngày
63 114 ngày 129 lần 1.13 lần/ngày
22 112 ngày 129 lần 1.15 lần/ngày
43 110 ngày 128 lần 1.16 lần/ngày
74 115 ngày 128 lần 1.11 lần/ngày
52 109 ngày 128 lần 1.17 lần/ngày
24 116 ngày 127 lần 1.09 lần/ngày
08 113 ngày 127 lần 1.12 lần/ngày
09 118 ngày 127 lần 1.07 lần/ngày
80 111 ngày 127 lần 1.14 lần/ngày
06 111 ngày 126 lần 1.13 lần/ngày
55 109 ngày 126 lần 1.15 lần/ngày
86 113 ngày 126 lần 1.11 lần/ngày
47 102 ngày 126 lần 1.23 lần/ngày
14 108 ngày 125 lần 1.15 lần/ngày
34 111 ngày 125 lần 1.12 lần/ngày
71 107 ngày 125 lần 1.16 lần/ngày
91 108 ngày 125 lần 1.15 lần/ngày
25 113 ngày 125 lần 1.1 lần/ngày
77 110 ngày 125 lần 1.13 lần/ngày
89 110 ngày 124 lần 1.12 lần/ngày
53 109 ngày 123 lần 1.12 lần/ngày
44 106 ngày 123 lần 1.16 lần/ngày
04 112 ngày 122 lần 1.08 lần/ngày
90 107 ngày 122 lần 1.14 lần/ngày
13 105 ngày 122 lần 1.16 lần/ngày
96 104 ngày 122 lần 1.17 lần/ngày
70 111 ngày 121 lần 1.09 lần/ngày
56 108 ngày 121 lần 1.12 lần/ngày
99 105 ngày 120 lần 1.14 lần/ngày
10 108 ngày 120 lần 1.11 lần/ngày
29 109 ngày 120 lần 1.1 lần/ngày
72 105 ngày 119 lần 1.13 lần/ngày
73 103 ngày 118 lần 1.14 lần/ngày
17 105 ngày 117 lần 1.11 lần/ngày
62 105 ngày 117 lần 1.11 lần/ngày
50 102 ngày 116 lần 1.13 lần/ngày
26 102 ngày 116 lần 1.13 lần/ngày
67 107 ngày 116 lần 1.08 lần/ngày
15 98 ngày 115 lần 1.17 lần/ngày
65 104 ngày 115 lần 1.1 lần/ngày
45 100 ngày 114 lần 1.13 lần/ngày
18 94 ngày 113 lần 1.2 lần/ngày
16 98 ngày 113 lần 1.15 lần/ngày
85 107 ngày 113 lần 1.05 lần/ngày
32 99 ngày 111 lần 1.12 lần/ngày
60 98 ngày 109 lần 1.11 lần/ngày
46 101 ngày 108 lần 1.06 lần/ngày
31 100 ngày 108 lần 1.08 lần/ngày
69 94 ngày 107 lần 1.13 lần/ngày
27 92 ngày 103 lần 1.11 lần/ngày
66 92 ngày 103 lần 1.11 lần/ngày
Clickgem
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây